Termeni si conditii

 

Privind utilizarea site-ului PUBLICATE.ro și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia

 

 

PREAMBUL

 

Aceste clauze descriu termenii și condițiile de utilizare a site-ului de anunțuri PUBLICATE online – publicate.ro – și a serviciilor și facilităților oferite prin intermediul acestuia.

Clauzele descrise în cele ce urmează, reprezintă clauze contractuale obligatorii atât pentru societatea comercială care gestionează acest site, S.C. ZEN VIVA MEDIA SRL, cât și pentru toate persoanele fizice sau juridice care accesează și vizitează acest site, creează un cont de utilizator sau folosește serviciile de publicare a anunțurilor online, oferite prin intermediul site-ului.

Vizitarea site-ului PUBLICATE.ro precum și accesarea oricăror facilități oferite prin intermediul acestuia, reprezintă acordul dumneavoastră de acceptare a acestor termeni și condiții, care vor fi considerate ca fiind parte integrantă din orice contract la distanță încheiat între un Utilizator al site-ului PUBLICATE.ro și Furnizorul de servicii care gestionează acest site.

 

 

DATELE DE CONTACT AL FURNIZORULUI DE SERVICII

 

Serviciile de tip „mica publicitate” prestate prin afișarea în mediul online a anunțurilor, prin intermediul site-ului PUBLICATE.ro, sunt oferite de S.C. ZEN VIVA MEDIA S.R.L., societate comercială înființată cu sediul în Jud. Ialomița, Fetești, Strada Rădăcinii nr.9, cod poștal 925150, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița cu nr. J21/685/21.10.2019, având cod unic de înregistrare: 41793140, email office@publicate.ro.

 

SCOP – Mica publicitate din România,afișată online.

 

Prin intermediul site-ului PUBLICATE.ro, vă oferim acces la o platformă informatică modernă destinată realizării unei conexiuni cât mai rapide și facile între ofertantul unui produs sau serviciu și solicitantul acestuia. Dorim ca prin acest site, exclusiv românesc, creat de români pentru români și subordonat în totalitate legislației din România, să facilităm PUBLICAREA cât mai rapidă în mediul online a anunțurilor dvs.: fie că doriți să vindeți un produs, sau oferiți prestarea unor servicii, sau, căutați un produs ori un profesionist care să vă presteze un anumit serviciu, aici veți avea afișate toate categoriile de anunțuri, astfel încât să puteți găsi cât mai repede persoana interesată de ceea ce doriți să oferiți sau să cumpărați.

Anunțurile pot fi afișate gratuit sau contra unui cost în schimbul căruia obțineți dreptul de a publica  mai multe anunțuri, sau puteți promova anunțurile dvs. crescându-le astfel vizibilitatea pentru a scade la minim timpul în care cererea se va întâlni cu oferta. Puteți consulta oricând Lista de prețuri și veți vedea că avem o ofertă foarte generoasă de anunțuri gratuite și prețuri avantajoase pentru serviciile oferite.

 

DEFINIȚII

 

Anunț gratuit -orice informare care poate fi de tip text, foto, video, audio sau combinație între acestea,  cu privire la produse și servicii care pot fi livrate de un Utilizator și care este făcut public în mod voit de către acesta, prin intermediul site-ului PUBLICATE.ro, fără a fi necesară plata vreunei taxe către Furnizorul de servicii. Numărul de anunțuri gratuite pe care le poate publica un utilizator, este descris în Lista de prețuri.

Anunț plătit -orice informare care poate fi de tip text, foto, video, audio sau combinație între acestea,  cu privire la produse și servicii care pot fi livrate de un Utilizator, care va fi publicat online prin intermediul site-ului PUBLICATE.ro doar prin plata unei taxe de publicare, în schimbul căreia Furnizorul de servicii oferă facilități suplimentare cu privire la numărul de anunțuri, vizibilitatea și accesarea anunțului de către Vizitatori, conform detaliilor prezentate în Lista de prețuri.

Cont -contul de utilizator reprezintă o colecție de setări prin care un Utilizator stabilește sub ce identitate va accesa platforma PUBLICATE.ro, stabilește preferințele de utilizare astfel încât să poată accesa cât mai rapid resursele pe care le utilizează cel mai des și nu în ultimul rând, prin care poate controla și gestiona resursele pe care le are la dispoziție: numărul de anunțuri gratuite sau plătite rămase disponibile, anunțurile publicate, ștergerea sau modificarea lor, numărul de credite prin care poate solicita servicii de suplimentare a numărului de anunțuri plătite sau poate achiziționa servicii de promovare a lor. În plus, secțiunea din site gestionată de un Utilizator prin Contul său propriu, informații despre operațiunile desfășurate prin intermediul site-ului. Pentru crearea unui cont, este necesar să furnizați o adresă de email și un număr de telefon.

Contract la distanță -orice plată a taxelor de publicare a anunțurilor plătite, încheiată între Furnizorul de servicii și Utilizator prin intermediul site-ului PUBLICATE.ro, efectuată fără prezența fizică simultană a utilizatorului și furnizorului până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Conținut digital -orice tipuri de date (texte, imagini, foto, video, audio) care pot fi deținute, livrate și/sau publicate în format digital, sub formă de fișiere în formatele standard destinate prelucrării prin mijloace de calcul uzuale (calculatoare, laptop-uri, tablete PC, telefoane tip smartphone, etc.).

Furnizor de servicii -Societatea comercială S.C. ZEN VIVA MEDIA SRL care deține, administrează și gestionează domeniul publicate.ro precum și subdomeniile aferente acestuia.

Moderator -persoană împuternicită de Furnizorul de servicii să verifice conținutul anunțurilor plătite sau gratuite precum și datele și informațiile puse la dispoziție de Utilizatori sau Vizitatori pentru a se asigura respectarea normelor legale și a acestor termeni și condiții.

Produs -orice bun material sau serviciu care poate fi vândut sau cumpărat fără încălcarea legislației care reglementează tipurile de bunuri care pot fi comercializate, sau servicii care pot fi prestate legal, în România, prin contracte sau înțelegeri  între Părți, așa cum sunt definite prin Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 actualizată și republicată prin Legea nr. 71/2011.

Publicare -afișarea unui anunț ca urmare a expresiei de voință a unui utilizator, prin care acesta stabilește conținutul anunțului, datele cu caracter personal pe care la va face publice, secțiunea/secțiunile din site în care anunțul va fi afișat, materiale suplimentare care vor fi publicate simultan cu textul anunțului: materiale foto, video, audio sau conținut digital descărcabil.

Răspuns -orice informație transmisă în formă scrisă vizitatorilor sau utilizatorilor care au adresat o solicitare referitoare la serviciile accesate sau la exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizând formularele de contact sau datele de contact al furnizorului de servicii.

Site -datele și informațiile accesibile prin intermediul domeniului PUBLICATE.ro și a oricăror subdomenii al acestuia

Utilizator -orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, ori reprezentant al unei persoane juridice, cu vârsta de minim 18 ani și capacitate de exercitare a drepturilor legale depline, care creează un cont de utilizator al site-ului PUBLICATE.ro pentru a publica anunțuri (gratuite sau contra cost) prin intermediul site-ului.

Vizitator -orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, care vizitează site-ul PUBLICATE.ro și utilizează în interes propriu sau profesional datele publicate prin intermediul site-ului, de utilizatorii acestuia.

Ofertant -orice Utilizator al site-ului care publică anunțuri cu privire la produse sau servicii pe care le poate oferi doritorilor

Solicitant -orice Vizitator sau Utilizator al site-ului care solicită produse sau servicii ori prin intermediul anunțurilor de tip „cumpărare” publicate pe site în calitate de Utilizator, ori contactând direct Ofertanții în baza datelor de contact asociate anunțurilor publicate de aceștia prin intermediul site-ului.

CLAUZE CU CARACTER GENERAL

 

Drepturile de autor sau de proprietate intelectuală și responsabilitatea privind conținutul site-ului PUBLICATE.ro, sunt deținute de:

 • C. ZEN VIVA MEDIA SRL, societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J21/685/2019, având Cod Unic de Identificare 41793140 pentru - enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă - platforma informatică, programele și software-ul care asigură funcționarea site-ului, texte, imagini grafice, datele puse la dispoziție de utilizatori sau vizitatori pentru publicarea anunțurilor;
 • Utilizatorii site-ului, pentru toate textele anunțurilor, precum și a materialelor și conținuturilor digitale asociate anunțurilor publicate de către aceștia.

Orice preluare a unor date sau informații pentru a fi republicate, redistribuite în scop publicitar (fie și parțial), sau în orice alte scopuri în afara celor urmărite de deținătorii drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală, indiferent de forma în care este efectuată preluarea sau redistribuirea, este strict interzisă și se pedepsește conform Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor și a Legii nr. 287 din 2009 privind Codul Civil al României, atunci când este efectuată fără acordul scris al deținătorului dreptului de autor sau de proprietate intelectuală.

 

Orice preluare a datelor cu caracter personal publicate în mod voit de Utilizatorii site-ului, poate fi efectuată de persoane fizice doar în scopuri personale, sau de către persoane juridice doar cu respectarea obligațiilor descrise în art. 14 din RGPD - Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 679/2016), cu precădere a obligației de informare prevăzută de al. (3) din art. menționat anterior – în termen de maxim 30 de zile sau la prima contactare, de la preluarea acestui tip de date, de pe site.

Datele cu caracter personal ale Vizitatorilor și Utilizatorilor site-ului sunt prelucrate de Furnizorul de servicii conform detaliilor prezentate în Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile.

Uneori, în conținutul site-ului PUBLICATE.ro puteți întâlni link-uri sau legături către alte site-uri web sau pagini Internet externe (care nu aparțin domeniului sau subdomeniilor proprii). Aceste link-uri sunt incluse în site în sprijinul utilizatorilor sau în scop publicitar. În situația în care accesați aceste link-uri sau trimiteri către ale site-uri web sau pagini web, este obligația dvs.  să vă informați cu privire la termenii și condițiile în care puteți utiliza conținutul accesat prin aceste link-uri sau trimiteri, aceste clauze nefiind aplicabile și acelui conținut extern domeniului PUBLICATE.ro.  De asemenea, dat fiind faptul că PUBLICATE.ro nu are nici dreptul și nici nu poate controla conținutul sau exactitatea informațiilor ce sunt accesate astfel, și nici modalitatea în care persoanele fizice sau juridice care gestionează acele site-uri vă prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să țineți cont de faptul că  deschiderea acelor pagini WEB se va face pe propria dvs. răspundere.

Atunci când un Utilizator creează un anunț pentru a fi publicat, acesta va trebui să facă publice cel puțin următoarele detalii:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului;
 • prețul Produsului care face obiectul Anunțului sau detalii privind modul de stabilire al acestuia.

Toate detaliile de mai sus vor fi transmise prin intermediul formularelor disponibile pe site pentru crearea și publicarea anunțurilor. Detalii despre cum se poate crea un anunț, găsiți în secțiunea Ajutor.

Vă reamintim că prin trimiterea Anunțului gratuit sau plătit spre publicare, Utilizatorul își dă consimțământul în totalitate și necondiționat cu privire la acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții (completate de Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile ) înțelegând că în caz contrar, poate suporta consecințe care variază de la ștergerea anunțului urmată sau nu de blocarea sau desființarea contului și până la sancțiuni contravenționale sau penale. Sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil al României precum și a altor norme legale aplicabile unei eventuale încălcări a acestor Termeni și condiții, Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului, pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea Cum public un anunț. Termenul de valabilitate al unui anunţ va fi de 30 de zile calendaristice, cu excepțiile situațiilor în care sunt achiziționate pachete de servicii de promovare, conform detaliilor prezentate în Lista de prețuri

Verificarea Anunțurilor publicate pe site de către Moderatorii împuterniciți de Furnizorul de servicii se face în scopul eliminării detaliilor incomplete, false în mod evident sau care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor sau normele legale din România (cum ar fi – dar fără ca enumerarea să fie exhaustivă – cele care au un conținut discriminator, jignitor sau calomnios, sunt contrare legislației comerciale, induc în eroare Vizitatorii sau Utilizatorii, etc.), încercând astfel să putem garanta un număr cât mai mic de Anunțuri eronate sau false.

Comercializarea animalelor de companie trebuie să respecte prevederile legale privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, regimul animalelor sălbatice sau a animalelor fără stăpân, protecția animalelor, precum și orice alte restricții care pot fi impuse cu caracter temporar sau permanent de autoritățile centrale sau de autoritățile locale din zonele de livrare sau de destinație.

 

În ceea ce privește conținutul anunțurilor trimise spre publicare, nu se permite:

 • Publicarea unor anunțuri care încearcă atragerea Vizitatorilor sau a Utilizatorilor site-ului către site-uri concurente, ori care conțin link-uri către alte asemenea site-uri.
 • Publicarea la datele cu caracter personal a unor numere de telefon prin care se suprataxează apelantul, fără a fi precizat în mod expres acest lucru precum și serviciul oferit în schimbul acestei suprataxe.
 • Publicarea unor Anunțuri care conțin detalii de preț nereale în mod evident (de exemplu, 0 lei sau 1 leu pentru produse a căror valoare este în mod evident mai mare).
 • Publicarea unor Anunțuri care au atașat conținut digital pentru care Utilizatorul în mod evident nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală (cum ar fi conținut identificat în diverse surse publice), cu excepția situațiilor când acestea sunt preluate de pe site-urile producătorilor iar Produsele cu care sunt asociate sunt noi și sigilate.
 • Ștergerea sau republicarea unui anunț cu același conținut;
 • Publicarea unor Anunțuri care fac referire la mai mult de un singur tip de produs sau serviciu;
 • Publicarea de către utilizatorii persoane fizice a unor Anunțuri prin care se intenționează comercializarea alcoolului, țigări , arme și muniții supuse regimului de autorizare/notificare conform prevederilor Legii 295 din 2004 privind regimul armelor și munițiilor, medicamente sau substanțe similare care nu pot fi eliberate fără rețetă medicală, organe umane, substanțe și preparate chimice periculoase, biocide, pesticide extrem de periculoase sau a oricăror alte substanțe periculoase pentru sănătatea umană, materiale pirotehnice a căror comercializare este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1102 din 2014, precum și a oricăror altor servicii sau produse supuse unor regimuri speciale de comercializare, taxare și accizare ori al căror monopol de comercializare aparține Statului, ori care necesită autorizare, notificare prealabilă sau îndeplinirea unor condiții legale suplimentare pentru prestare, deținere și/sau comercializare;
 • Publicarea unor Anunțuri cu conținut pornografic sau care poate fi clasificat în această categorie;
 • Publicarea unor anunțuri prin care se încearcă comercializarea unor substanțe interzise sau cu regim special, așa cum sunt definite prin Legea 143/2000, cum ar fi droguri sau alte substanțe stupefiante, psihotrope ori similare;
 • Publicarea unor Anunțuri care se referă la bunuri care provin în mod evident din săvârșirea unor infracțiuni (cum ar fi de exemplu bunuri date în urmărire generală) sau care nu pot fi utilizate decât pentru săvârșirea unor infracțiuni (cum ar fi de exemplu, prestarea serviciilor de modificare a sistemelor de control al emisiilor de noxe a autovehiculelor, sau comercializarea unor lucrări de absolvire a unor cursuri de pregătire profesionale (diplomă, licență, master, etc.);
 • Publicarea unor Anunțuri înșelătoare cu privire la existența sau calitățile produselor sau serviciilor care fac obiectul Anunțului;
 • Publicarea unor Anunțuri la categoriile de tip servicii matrimoniale, activități de videochat, sau servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare și care reprezintă în mod evident încălcări ale prevederilor Legii 17 din 2009 privind Codul Penal din România, cum ar fi pornografia infantilă, proxenetism, prostituție, sclavie, trafic de persoane, etc.;
 • Servicii de camătă,credite,amanet sau activitați asemanatoare;
 • Servicii de ghicitoare,tarot,clarvăzătoare,magie albă sau alte servicii asemanatoare.

Anunțurile care conțin elemente prin care se încalcă aceste Termene și condiții, nu vor mai fi publicate sau vor fi șterse de pe site imediat ce sunt identificate, iar în anumite cazuri pot fi luate inclusiv măsuri de blocare a contului din care s-au publicat și implicit anularea dreptului de a mai fi publicate anunțuri gratuite sau plătite, fără returnarea sumelor achitate pentru servicii neutilizate. Verificarea anunțurilor de către Moderatori se va face prin sondaj, în funcție de algoritmii stabiliți de Moderatori și/sau Furnizorul de serviciu, sau la solicitarea unor Vizitatori sau Utilizatori ai site-ului care reclamă încălcarea normelor legale sau a acestor Termeni și Condiții prin formularul de contact al site-ului. Respingerea unui anunț de la publicare sau ștergerea lui din site (dacă a fost deja publicat) nu va duce la restabilirea numărului de anunțuri (gratuite sau plătite) la care are dreptul un Utilizator.

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE FURNIZORULUI DE SERVICII

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a actualiza, modifica sau completa acești Termeni și condiții, precum, motiv pentru care vă rugăm ca ori de câte ori utilizați serviciile site-ului să verificați ultima versiune a acestor clauze.,

Furnizorul de servicii  are dreptul de a modifica, suspenda sau adapta conținutul site-ului, parțial sau în integralitatea sa, ori documentele care conține clauzele de utilizare a site-ului, politicile de confidențialitate ori politicile de prețuri, utilizatorii sau vizitatorii având responsabilitatea de a se informa cu privire la conținutul actualizat al acestor documente, ori de câte ori apelează la serviciile site-ului.

Furnizorul de servicii are dreptul să șteargă sau să modifice parțial Anunțurile care încalcă Termenii și Condițiile, care afectează indiferent de mod interesele comerciale ale Furnizorului, afectează drepturile și libertățile persoanelor fizice, conțin texte și informații calomnioase ori discriminatorii, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală.

Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge Anunțurile sau conturile prin intermediul cărora se încearcă, se pot produce sau sunt sursa unor incidente de securitate informatică sau care pot afecta funcționarea site-ului, securitatea datelor prelucrate de Furnizorul de servicii, a datelor furnizate de Utilizatori sau securitatea datelor puse la dispoziție incidental prin accesarea site-ului, de către Vizitatori.

Furnizorul de servicii are dreptul de a restricționarea sau suspenda temporar accesul la site pentru efectuarea unor operațiuni de mentenanță, sau permanent - din motive de securitate, fără ca acest lucru să poată fi un motiv de solicitare a unor despăgubiri în cazul producerii unor daune.

Furnizorul de servicii își asumă obligația de a întreprinde toate demersurile necesare și diligențele care sunt de competența sa, ca site-ul să funcționeze cel puțin 90% din timp (luând ca perioadă de referință o lună calendaristică). Cu toate acestea, Furnizorul de servicii nu poate oferi garanții  Utilizatorilor că site-ul va fi accesibil fără întrerupere, datorită faptului că între un Utilizator și un Vizitator conectați prin intermediul unui anunț, există o serie de intermediari care furnizează servicii informatice accesate de cele două Părți și care depășesc posibilitățile de control a Furnizorului de servicii sau nu sunt de competența acestuia. Din acest motiv, Furnizorul de servicii nu va putea fi tras la răspundere în cazul nepublicării unor Anunțuri sau încetării publicării acestora, datorită unor factori externi și nici pentru posibile daunele care ar fi astfel provocate Utilizatorilor sau Vizitatorilor site-ului.

Furnizorul de servicii are obligația de a  informa autoritățile competente imediat ce constată prin conținutul Anunțurilor trimise spre publicare sau publicate, despre activități care pot constitui rezultatul unor încălcări ale normelor legale sau care pot avea ca rezultat producerea unor evenimente de acest tip. Divulgarea datelor cu caracter personal al Utilizatorilor care au încercat sau au publicat astfel de Anunțuri, se face în conformitate cu prevederile art. 6 lit. (c) și lit. (e) din  RGPD - Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 679/2016).

Furnizorul de servicii are dreptul să efectueze teste și analize statistice a datelor puse la dispoziție de Utilizatori și Vizitatori, în vederea optimizării site-ului și a funcțiilor acestora pentru a-l adapta permanent în funcție de interesele Vizitatorilor și Utilizatorilor. Astfel de prelucrări se vor efectua anonim, fără a necesita identificarea persoanelor ale căror date sunt prelucrate în acest mod.

Furnizorul de servicii își asumă obligația de a publica toate Anunțurile trimise de utilizatori prin intermediul interfeței de publicare a acestora și care respectă acești Termeni și condiții.

Furnizorul de servicii nu răspunde pentru activitățile Utilizatorilor, sau pentru conținutul Anunțurilor publicate de aceștia ori pentru consecințele sau daunele provocate unor terți, ca urmare a încălcările acestor Termeni și condiții.

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE VIZITATORILOR

Vizitatorii site-ului au dreptul să cunoască detalii despre modul în care site-ul prelucrează datele cu caracter personal furnizate incidental cu ocazia accesării site-ului, aceste detalii fiind prezentate în Politica de confidențialitate.

Vizitatorii site-ului persoane fizice, au dreptul să utilizeze și să prelucreze doar datele preluate din anunțurile PUBLICATE.ro și numai în interesul lor personal și doar în conformitate cu acești Termeni și condiții și cu scopurile urmărite de Utilizatorul care a publicat Anunțul.

Vizitatori site-ului care au calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, au dreptul să prelucreze doar datele preluate din anunțurile PUBLICATE.ro în interes profesional sau în interesul persoanei juridice, doar în conformitate cu acești Termeni și condiții și în legătură strictă cu scopurile urmărite de Utilizatorul care a publicat Anunțul sau cu interesele Furnizorului de servicii.

Vizitatorii site-ului au obligația de a nu utiliza sub nicio formă datele cu caracter personal publicate de Utilizatori decât în strictă legătură cu Anunțurile publicate de aceștia sau, numai dacă obțin de la aceștia acordul expres cu privire la utilizarea datelor și în alte scopuri.

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORILOR

Utilizatorii au dreptul de a beneficia de serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, cu condiția respectării Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, pe toată perioada cât dețin un cont de Utilizator.

Utilizatorii care achiziționează servicii suplimentare celor gratuite, conform detaliilor publicate în Lista de prețuri, au dreptul – sub rezerva respectării clauzelor prezentate în acești Termeni și condiții – de a beneficia de serviciile achiziționate și a căror prestare este garantată de Furnizorul de servicii. Atunci când există litigii cu privire la furnizarea serviciilor achiziționate, utilizatorii au dreptul – dar numai după epuizarea tuturor posibilităților de soluționare amiabilă a acestora, prin contactarea Furnizorului de servicii utilizând formularele de contact – să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, conform detaliilor prezentate pe site-ul acestei instituții la adresa web https://anpc.ro/articol/536/cum-se-depune-o-reclamatie .În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 524/2014 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, clienții persoane fizice, pot apela și la Platforma de Soluționare Online a Litigiilor, pusă la depoziție și administrată de autoritățile europene, platformă informatică care poate fi accesată la adresa web https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Dreptul de a fi efectuate astfel de sesizări se referă doar la contractele la distanță încheiate între Utilizatori și Furnizorul de servicii și nu la înțelegerile sau parteneriatele cu caracter civil sau comercial, încheiate între Utilizatorii și/sau Vizitatorii site-ului.

Utilizatorii au obligația de a se asigura că textele Anunțurilor publicate respectă normele legale precum și acești Termeni și condiții și corespund stării reale de fapt și de drept cu privire la Produsul sau Serviciul care reprezintă subiectul Anunțului.

Utilizatorii au obligația de a se asigura că dețin drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală, atât pentru textele anunțurilor publicate cât și pentru orice conținut digital asociat acestora.

Utilizatorii își asumă obligația de nu încerca să eludeze limitele impuse pentru serviciile gratuite, prin  crearea de conturi multiple. Informațiile în baza cărora funcțiile site-ului sau moderatorii pot bloca crearea unor noi conturi de utilizatori, se vor baza pe identificarea similitudinii între adresele de e-mail și  numerele de telefon furnizate de Utilizatori în momentul creării contului.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu încerca să crească vizibilitatea unui produs sau serviciu prin publicarea mai multor Anunțuri care se referă la acel produs sau serviciu.

 

ACHIZIȚIONAREA ANUNȚURILOR PLĂTITE

Înainte de achiziționarea anunțurilor plătite, vă rugăm să consultați Lista de prețuri.

Pentru achiziționarea anunțurilor, Plata se poate efectua

 • online, prin card de credit sau de debit,
 • prin SMS,
 • prin creditele gestionate prin contul de Utilizator, achiziționate în prealabil prin SMS sau online, prin card de credit sau de debit.

Procesarea plăților este asigurată de ----. Plata serviciilor de publicare a anunțurilor se va face în RON, la cursul BNR din ziua efectuării plății. La achiziționarea oricăror pachete de anunțuri, Utilizatorii vor fi redirecționați către formularul gestionat de procesatorul de plăți, prin intermediul căruia vor fi furnizate detaliile cardului cu care se va efectua plata. Securitatea formularelor este asigurată de ----- iar securitatea plății este asigurată prin serviciul 3D Secure pus la dispoziție de Banca care a emis cardul.

Dacă metoda de plată aleasă este prin SMS transmis de pe o cartelă Prepay, plata va fi efectuată dacă creditul existent în cartela Prepay este suficient pentru finalizarea plății. Dacă metoda de plată aleasă este prin SMS transmis de pe o cartelă tip abonament, plata va fi evidențiată pe următoarea factură a serviciilor telefonice.

 

DETALII PRIVIND LIVRAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIUL LIVRARE CU VERIFICARE

 

În momentul în care un Vizitator sau Utilizator al site-ului este interesat de un produs prezentat într-un Anunț publicat, acesta va contacta Ofertantul pentru a stabili de comun acord modalitatea de livrare a produsului și de achitare a contravalorii acestora.

Indiferent de metoda de livrare stabilita de comun acord între un Ofertant și un Solicitant, Furnizorul de servicii nu are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație pentru eventuale daune produse ca urmare a nerespectării acordului stabilit între un Ofertant și un Solicitant de către oricare din ei, acesta fiind o înțelegere care privește exclusiv cele două Părți, încheiată conform prevederilor art. 1166 – 1323 din Legea nr. 287 din 2009 – Codul Civil al României.

Pentru a evita eventuale neplăceri produse ca urmare a nerespectării acordurilor convenite între un Ofertant și un Solicitant, recomandăm tuturor Utilizatorilor și Vizitatorilor site-ului să apeleze pentru livrarea coletelor, la serviciile de curierat rapid, FAN Courier și suplimentar, activarea serviciului LIVRARE CU VERIFICARE.

Astfel, prin intermediul firmei de curierat FAN Courier , Ofertantul va avea garanția încasării contravalorii produsului livrat iar Solicitantul are garanția faptului că în schimbul sumei convenite între părți, primește produsul promis de Ofertant, având – prin activarea serviciului LIVRARE CU VERIFICARE – posibilitatea  verificării existenței fizice a acestuia, conform detaliilor din Anunțul publicat de Ofertant și desigur, având posibilitatea refuzării produsului dacă acesta nu corespunde descrierii din Anunț.

Pentru a apela la serviciile FAN Courier, Ofertantul unui produs trebuie să solicite preluarea coletului online prin accesarea adresei web https://www.fancourier.ro/courier/ ,prin intermediul aplicației SelfAWB pusă la dispoziție gratuit de către FAN Courier sau utilizând datele de contact publicate la pagina web https://www.fancourier.ro/contact/ . Costurile livrării le puteți calcula prin intermediul estimatorului de prețuri pus la dispoziție de FAN Courier, la adresa web https://www.fancourier.ro/estimare-cost/ . Costul livrării poate fi suportat de Ofertant sau de Solicitant, în funcție de acordul convenit între Părți. La acest cost, se poate adăuga costul serviciului LIVRARE CU VERIFICARE și cel de achitare RAMBURS a produselor livrate.

Atunci când intenționați să utilizați serviciile FAN Courier , trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

FAN Courier Express acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac – care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) şi, opțional, ale expeditorului, mai puțin în cazul serviciului contra ramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul FAN, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile FAN Courier Express, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB). Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale:

Condiții de dimensiuni și greutate:

Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;

60 cm x 50 cm x 30 cm pentru colete, greutate maximă 30 kg

Condiții de ambalare:

Pentru a fi acceptate în rețeaua poştală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, și care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului.

Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

Să respecte indicațiile de ambalare publicate pe site-ul societății www.fancourier.ro, în punctele de acces FAN COURIER EXPRESS SRL sau specificate în contractul încheiat cu expeditorul.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

FAN Courier Express nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natură lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier refuză preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare FAN.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale interne împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o suma care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor (în schimbul unei taxe de 1% din valoarea declarată), şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la dată solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale internă este de 40.000 de lei.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate intern și internațional. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs Cont Colector este leu sau moneda locală a țării destintare. Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs în numerar, poate fi leu sau altă valută.

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului contra ramburs având că obiect trimiteri poştale interne se face atât în numerar, cât şi în cont bancar.

Suma maximă acceptată de către Fan Courier pentru trimiterile poștale interne care fac obiectul serviciul contra ramburs este de 5 000 lei pentru persoane fizice în numerar sau cont colector, sau 5 000 lei și 10 000 lei in numerar – respectiv cont colector, pentru persoane juridice.

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internăţionale se face exclusiv în cont bancar în termen de două zile lucrătoare de la livrare.

Alte detalii suplimentare legate de livrarea produselor ,retur/anulare sau orice alte informații le puteți găsi pe pagina web a serviciului de curierat FAN Courier, www.fancourier.ro  .

 

Politica cookies